DEVOLUCIONS

DEVOLUCIO D'INGRESSOS INDEGUTS PER QUALSEVOL MOTIU (DUPLICITAT , ERROR, RESOLUCIONS D'ALTRES DEPARTAMENTS...)


Característiques

 • Òrgan de resolució:
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa legal: LLEI GENERAL TRIBUTARIA (Art. 221).
  REGLAMENT GENERAL DE RECAPTACIO.
 • Preu / taxes: sense taxes.

Com es fa

 • Documentació necessària: A)RESOLUCIONS D'ALTRES DEPARTAMENTS: 

       - NOTIFICACIO DE LA RESOLUCIO (de la qual es quedarem una copia) 
       - REBUT ORIGINAL (ENS EL QUEDEM)
       - DNI (fem copia)
       - AUTORITZACIO SI NO ES L'INTERESSAT, AMB TOTES LES DADES DE QUI AUTORITZA I     COPIA DEL SEU DNI, AIXI COM COPIA DEL DNI DE QUI VE A FER EL TRAMIT. 

  B)DEVOLUCIONS PER DUPLICITAT DE PAGAMENT:
   **PAGAT PER BANC I CAIXA/TRIPTIC: LA DEVOLUCIO ES D'OFICI PER DECRET I S'INGRESSA AL COMPTE BANCARI PEL QUAL S'HA PAGAT, EN UN TERMINI APROX D'1 MES A PARTIR DE L'ACABAMENT DEL PERIODE DE COBRANÇA. NO CAL QUE FACIN INSTANCIA. PODREU CONSULTAR EL DECRET QUE FA RECAPTACIO PER CONFIRMAR-LI QUE JA S'HA ACORDAT LA DEVOLUCIO **PAGAT PER CAIXA I PER TRIPTIC:INSTANCIA AMB EL REBUT ORIGINAL I UN NUMERO DE COMPTE PER FER LA DEVOLUCIÓ. SI JA ESTEM DINS DEL TEMINI DE PODER FER LA DEVOLUCIO ( 1 MES DESPRES D'ACABAR EL TERMINI DE COBRANÇA) PODEN BAIXAR A RECAPTACIO I JA SE'LS HI ABONARA. SEMPRE HAN DE PORTAR ELS REBUTS ORIGINALS!!!!!
 • Documentació resultant: SEGONS EL CASOS

Accions del document