DOMICILIACIÓ BANCÀRIA


Domiciliació dels rebuts de cobrament periòdic
:

 •  Impost sobre Béns Immobles (IBI)
 •  Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
 •  Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
 •  Mercat cobert
 •  Mercat setmanal
 •  Parades de taxi
 •  Entrada de vehicles (Guals)
 •  Cementiri municipal
 •  Recollida i tractament de residus comercials
 •  Ocupació comercial de la via pública
 • Senyalització informativa privada a la via pública

Característiques

 • Òrgan de resolució:
 • Lloc de presentació: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC).
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica.
 • Normativa legal: Reglament General de Recaptació (Art. 34).
 • Preu / taxes: Sense taxes.

Com es fa

 • Omplir el model de domiciliació i fer-lo arribar a l'Ajuntament per correu electrònic a recaptacio@roses.cat o presentant-lo al SAC (Servei d'atenció al ciutadà).

Documents


Accions del document