DUPLICAT DEL PERMÍS DE CIRCULACIÓ PER SOSTRACCIÓ O PÈRDUA

Tramitació de les sol·licituds per duplicat del permís de circulació per sostracció o pèrdua, d'acord amb el conveni subscrit entre l'organisme autònom "Jefatura Central de Tráfico" i la "Federación Española de Municipios y Provincias" per a l'intercanvi d'informació i la mútua col·laboració administrativa, signat a Madrid, el 15 de març de 2006.


Característiques

 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Preu / taxes: Vegeu l'enllaç a les taxes oficials.

Com es fa

 • Documentació necessària:
  • Original de la denúncia, en cas de sostracció
  • Sol·licitud de duplicat signada pel titular
  • DNI, passaport o targeta de residència en vigor
  • Fotocòpia del justificant del pagament de les taxes corresponents, concepte 4.4 del  model 791
  • Targeta d'inspecció tècnica o certificat de característiques, en vigor*

  *Nota: Cal que la ITV estigui en vigor; si no és el cas, no es pot fer el duplicat (S'haurà d’anar a passar la ITV)

 • Documentació que es torna al ciutadà:
  • Còpia de la sol·licitud amb el segell d’entrada
  • DNI, passaport o targeta de residència
  • Original de la denúncia, si escau
 • Observacions:
  L'Ajuntament de Roses enviarà a la prefectura de Trànsit:
   · La sol·licitud amb el segell d’entrada
   · Fotocòpia compulsada de la denúncia per sostracció, si escau
   · Còpia del justificant del pagament de les taxes corresponents, concepte 4.4 del  model 791.

  La Prefectura de Trànsit enviarà a l'interessat el duplicat al seu domicili.Accions del document