CANVI DE DOMICILI DEL PERMÍS O LLICÈNCIA DE CONDUCCIÓ (CARNET DE CONDUIR)

Tramitació de les sol·licituds pel canvi de domicili del permís o llicència de conducció, d'acord amb el conveni subscrit entre l'organisme autònom "Jefatura Central de Tráfico" i la "Federación Española de Municipios y Provincias" per a l'intercanvi d'informació i la mútua col·laboració administrativa, signat a Madrid, el 15 de març de 2006.

Teniu també la possibilitat de fer la tramitació a la Prefectura de Trànsit per telèfon . Mitjançant el telèfon 060 podeu canviar el domicili del vostre vehicle. Després de verificar les dades, es procedirà a verificar que el nou domicili coincideix amb l'existent en el padró de l'INE. En aquest cas es procedeix amb el canvi sol·licitat.

 Més informació: https://sede.dgt.gob.es/es/vehiculos/cambia-domicilo-vehiculo/index.shtml


Característiques

 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Preu / taxes: sense taxes

Com es fa

 • Documentació necessària:
  • Sol·licitud signada pel titular, amb la nova adreça. El titular ha d'estar empadronat a Roses.
  • DNI, passaport o targeta de residència en vigor
 • Documentació que es torna al ciutadà:
  • Còpia de la sol·licitud amb el segell d’entrada
  • DNI, passaport o targeta de residència
 • Observacions:
  L'Ajuntament de Roses enviarà a la prefectura de Trànsit:
   · La sol·licitud amb el segell d’entrada

  Un cop enviada, la Prefectura de Trànsit efectuarà l'anotació del canvi d'adreça. No s'envia cap comunicació a l'interessat.Accions del document