DUPLICAT DEL PERMÍS O LLICÈNCIA DE CONDUCCIÓ (CARNET DE CONDUIR) PER SOSTRACCIÓ O PÈRDUA

Tramitació de les sol·licituds per duplicat del permís o llicència de conducció per sostracció o pèrdua, d'acord amb el conveni subscrit entre l'organisme autònom "Jefatura Central de Tráfico" i la "Federación Española de Municipios y Provincias" per a l'intercanvi d'informació i la mútua col·laboració administrativa, signat a Madrid, el 15 de març de 2006.


Característiques

 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Preu / taxes:  Vegeu l'enllaç a les taxes oficials.

Com es fa

 • Documentació necessària:
  • Original de la denúncia, en cas de sostracció
  • Sol·licitud de duplicat signada pel titular
  • DNI, passaport o targeta de residència en vigor
  • Dues fotografies tamany carnet.*
  • Fotocòpia del justificant del pagament de les taxes corresponents, concepte 4.4 del model 791.

  *Nota: si els permís actual és del nou format, tipus "targeta de crèdit", no cal presentar les fotos.

 • Documentació que es torna al ciutadà:
  • Còpia de la sol·licitud amb el segell d’entrada
  • DNI, passaport o targeta de residència
  • Original de la denúncia, si escau
 • Observacions:
  L'Ajuntament de Roses enviarà a la prefectura de Trànsit:
  · La sol·licitud amb el segell d’entrada
  · Fotocòpia compulsada de la denúncia per sostracció, si escau
  · Dues fotografies, només si el format del permís és l'antic (tríptic de color rosa)
  · Còpia del justificant del pagament de les taxes corresponents, concepte 4.4 del model 791.
  La Prefectura de Trànsit enviarà a l'interessat el duplicat al seu domicili.Accions del document