DUPLICAT DEL TÍTOL D'UN NÍNXOL O D'UN COLUMBARI

L'interessat sol·licita un duplicat del títol del nínxol o del columbari per pèrdua de l'original


Característiques


Com es fa

 • Documentació necessària:
  1. 1- Instància (ho ha de sol·licitar el titular del nínxol o columbari). En el supòsit de què el titular del nínxol o columbari sigui difunt, s'ha de sol·licitar el canvi de titularitat del nínxol o columbari i conseqüentment s'expedirà un nou títol.
  2. 2- Fotocòpia del DNI del sol·licitant.

 

 • Documentació resultant:
  • - Notificació del Decret d'Alcaldia
  • - Títol del nínxol o del columbari (duplicat)
    
 • Observacions:
  • Els títols dels nínxols i columbaris actualment s'expedeixen en format electrònic
   

Accions del document