idCAT: OBTENCIÓ DE LA IDENTITAT DIGITAL DEL CIUTADÀ. IdCAT Mòbil.

 


L'idCAT és una identitat digital avançada que assegura la integritat i la confidencialitat de les transaccions electròniques, garantint la identitat dels ciutadans. L'Ajuntament de Roses, com a entitat de registre col.laboradora idCAT, valida la identitat del sol.licitant, de forma prèvia a l'emissió del certificat idCAT per part de l'Agència Catalana de Certificació (CATCert).

Si esteu interessats amb l' IdCAT Mòbil cliqueu aquí


Característiques

 • Lloc de presentació de la sol.licitud: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari. Qui ho pot demanar: Persona física
 • Normativa Legal:
  • Directiva 1999/93/CE, de 13 de desembre, per la qual s'estableix un marc comunitari per a la signatura electrònica.
  • Directiva 2000/31/CE, de 8 de juny, sobre el comerç electrònic
  • Decisió de 14 de juliol, sobre normes de productes de signatura generalment reconeguts.
  • Llei de signatura electrònica 59/2003.

Com es fa


Hi ha dues maneres d'obtenir la Identitat Digital (idCAT):

Opció A:

 • A travès del  web de l'Agència Catalana de Certificació es pot accedir a la pàgina de Sol·licitud. En aquesta pàgina trobarem un formulari que ens permetrà introduir les dades necessàries per obtenir la identitat digital.
 • El ciutadà haurà de personar-se* a les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) d'aquest ajuntament per tal que es pugui fer la validació de les dades.

 

Opció B:

 • El ciutadà es pot personar* directament a les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) d'aquest ajuntament.

 

 • Documentació necessària:
  • Original i fotocòpia del NIF, NIE, DNI d'altres països (països membres de l'acord Schengen) o passaport. La documentació ha de ser vigent o estar en procés de renovació. En el cas que el ciutadà aporti el NIE sense fotografia, haurà d'aportar, a més, el passaport o qualsevol altre document oficial amb fotografia.

 • Preu/Taxes:: Sense taxes

 • Termini de tramitació: La validació o prevalidació es fa immediatament

Més informació al web www.idcat.cat.

IMPORTANT. Nou procediment de descàrrega i instal·lació de certificats idcat a partir del 7-9-2020, cliqueu aquí

Suport idcat. Aquí trobareu informació com descarregar i instal·lar el certificat en un ordinador Windows o Mac, quins navegadors es poden fer servir, com exportar el certificat per instal·lar-ho en un altre ordinador, possibles problemes i usos del certificat ...

* Es pot prescindir de la presència si la firma continguda a la sol·licitud d'expedició d'un certificat ha estat legitimada notarialment, i en els casos previstos per l'article 13.4 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre.Accions del document