INCLUSIÓ D'UN BENEFICIARI EN UN NÍNXOL O EN UN COLUMBARI

Inscriure un beneficiari en un nínxol o en un columbari


Característiques

 • Tràmit: Decret
 • Òrgan de resolució: Alcaldia
 • Lloc de presentació: Servei d'Atenció Ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa legal: Reglament regulador del servei públic del cementiri (veure art 51)
 • Preu / taxes:

  Expedient de canvi o inclusió de beneficiari d’un o més nínxols o columbaris a petició d’un mateix titular

  41,65 €


Com es fa

 • Documentació necessària:
  1. 1- Instància del títular del nínxol o columbari.
  2. 2- Justificant de pagament de les taxes en concepte d'inclusió de beneficiari.
  3. 3- Fotocòpia del DNI del titular i del beneficiari.
  4. 4- Títol del nínxol.
  5. 5- Acta de designació del beneficiari. Veure a tràmits relacionats: Inclusió d'un beneficiari (...).
  6.  
 • Documentació resultant:
  • - Notificació Decret Alcaldia
  • - Títol del nínxol amb la inclusió del beneficiari. 
  •  
    
    

 


Documents


Accions del document