LLICÈNCIA PER A LA COL·LOCACIO DE PANCARTES

Obtenció de llicència per a la col·locació de pancartes i banderoles publicitaries a la via pública


Característiques

 • Òrgan de resolució: Decret
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa legal:
 • Preu / taxes:
  •  Autorització per l'ocupació de la via pública: 16,22 €
  • Ocupació del vol de la via pública amb cartells , per element i mes: 1,67 € (mínim de 61,90 €)

Com es fa

 • Documentació necessària: Intància Fotocòpia DNI Justificant conforme ha pagat les taxes municipals
 • Documentació resultant: notificació

Accions del document