PAGAMENT DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

PAGAMENT DELS D'INGRESSOS INDEGUTS PER QUALSEVOL MOTIU (DUPLICITAT , ERROR, RESOLUCIONS D'ALTRES DEPARTAMENTS...)


Característiques

 • Lloc de presentació de la sol.licitud: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC)
 • Destinatari. Qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Documentació necessària:
  1. Resolució de l'acord de devolució.
  2. Rebut original.
  3. Fotocòpia del DNI de qui sol·licita la devolució o del representant.
  4. Número de compte bancari on ingressar la devolució.
  5. Si el tràmit no el realitza l'interessat, caldrà aportar una autorització acreditativa d'aquest per poder cobrar la devolució així com una fotocòpia del document que acrediti el número de compte bancari.

   

 • Normativa Legal: Llei general tributària (art. 221).
  Reglament general de recaptació.
 • Termini de tramitació: Mensual.

Com es fa

 • Documentació que es lliura: Còpia instància sol·licitant la devolució.
 • Preu/Taxes:: Sense taxes

Accions del document