PETICIÓ PER INSTAL·LAR UNA PARADA EN EL MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA

Sol·licitud d'autorització per instal·lar una parada en el mercat de venda no sedentària.


Característiques

  • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física.
  • Normativa legal: Reglament del mercat de venda no sedentària (BOP núm. 199, de 18 d'octubre de 2022)

Com es fa

L'article 7 del Reglament del mercat de venda no sedentària de Roses estableix que: 

1. Els procediments d’atorgament de noves autoritzacions no poden ésser automàtics ni poden comportar cap tipus d'avantatge per als prestadors que cessen ni per a les persones que hi estiguin especialment vinculades.

2. El procediment per a l’atorgament de noves autoritzacions es realitzarà en règim de concurrència competitiva, amb convocatòria pública prèvia i basada en els principis de transparència, imparcialitat i publicitat.

Així doncs, quan hi hagi autoritzacions vacants, l'ajuntament convocarà un concurs per a adjudicar-les. Les bases del concurs i el model d'instància per a presentar ofertes es publicaran a la web de l'ajuntament https://roses.cat a l'apartat "perfil del contractant".Accions del document