PLEC DE DESCÀRREC DENÚNCIES POLICIA LOCAL I TAXES SERVEI GRUA MUNICIPAL

Plec de descàrrec contra sancions imposades per la Policial Local o contra el pagament del servei de grua per l'enretirada de vehicles


Característiques

 • Òrgan de resolució: Resolució de l'Alcaldia
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa legal:
 • Preu / taxes: sense taxes.

Com es fa

 • Documentació necessària: Escrits d'al·legacions amb sol·licitud de devolució d'ingressos
  Còpia del justificant de pagament denúncia o taxes servei grua
  Número de compte bancari (20 dígits) en el qual s'ha d'ingressar la devolució, si s'escau.
 • Documentació resultant:

Accions del document