PRÒRROGA DEL PERMÍS O LLICÈNCIA DE CONDUCCIÓ (CARNET DE CONDUIR) DE PERSONES MÉS GRANS DE 70 ANYS

Tramitació de les sol·licituds de pròrroga del permís o llicència de conducció per a persones més grans de 70 anys, d'acord amb el conveni subscrit entre l'organisme autònom "Jefatura Central de Tráfico" i la "Federación Española de Municipios y Provincias" per a l'intercanvi d'informació i la mútua col·laboració administrativa, signat a Madrid, el 15 de març de 2006.


Característiques

 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Preu / taxes: sense taxes

Com es fa

 • Documentació necessària:
  • Certificat mèdic original
  • Sol·licitud de pròrroga signada pel titular
  • DNI, passaport o targeta de residència en vigor
  • 1 fotografia idèntica a la del certificat mèdic
 • Documentació que es torna al ciutadà:
  • Còpia de la sol·licitud amb el segell d’entrada
  • DNI, passaport o targeta de residència
 • Observacions:
  L'Ajuntament de Roses enviarà a la prefectura de Trànsit:
   · La sol·licitud amb el segell d’entrada 
   · El certificat mèdic original
   · Fotocòpia compulsada del DNI, passaport o targeta de residència, en vigor
   · 1 fotografia idèntica al certificat mèdic

  Un cop la prefectura de Trànsit enviï a l’ajuntament el nou permís o llicència de conducció, ens posarem amb contacte amb vostè per via telefònica, per tal que el pugui recollir.Accions del document