RECOLLIDA D'OLIVES EN OLIVARS MUNICIPALS

Sol·licitud per prendre part en el concurs de recollida d'olives en finques municipals


Característiques

 

  • Òrgan de resolució: Decret d'Alcaldia
  • Lloc de presentació: Servei d'Atenció Ciutadana 
  • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física
  • Normativa legal: Bases que regiran en el concurs públic per a l'atorgament de les autoritzacions per a la recollida d'olives de finques municipals, temporades 2015-2020 - Expedient 1334/15
  • Preu /taxes: Sense taxes

  

 


Com es fa

 

Documentació necessària:

  • 1- Sol·licitud de participació en el concurs i declaració responsable de dades. 

  • 2- Fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant.

  • 3- En el cas de què la persona interessada es trobi en situació d'aturat, la documentació que acrediti que es troba en aquesta situació, sense dret a prestació contributiva d'atur o, en el cas de rebre qualsevol prestació d'atur, que aquesta sigui inferior al Salari Mínim Interprofessional multiplicat per 1,5.

  • 4- En el cas que la persona interessada sigui pensionista, haurà de presentar la documentació que ho acrediti, i que aquesta prestació sigui inferior al Salari Mínim Interprofessional multiplicat per 1,5.

 

Documentació resultant:

  • Notificació Decret d'Alcaldia

 

Observacions:

L'edicte sobre la informació pública de les bases que han de regir el concurs i també la convocatòria per a la presentació de sol·licituds ho podeu trobar a l'enllaç que consta a peu de pàginaDocumentsAccions del document