SOL·LICITUD D’AJUTS ECONÒMICS RELACIONATS AMB LES QUOTES DE LA LLAR D'INFANTS

L’objecte de les presents Bases és determinar l’alumnat que es trobi en una situació socioeconòmica desfavorida i establir els criteris de baremació de les sol.licituds de les famílies amb menors escolaritzats a les Llars d’Infants Municipals per tal de minorar la quota per l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys, de conformitat amb l’ordre EDU/123/2010


Característiques

 • Òrgan de resolució:
  Veure les bases
 • Lloc de presentació:
  La sol.licitud haurà de presentar-se a les dependències del departament d’Educació (Casa del Mar) acompanyada de la documentació adient relacionada a les bases, del 17 al 25 d’agost de 2010 en un horari de 10 a 13 h.
 • Requisits que han de reunir els beneficiaris:
  Veure les bases adjuntes.
 • Conceptes subvencionables:
  Veure les bases adjuntes.
 • Import dels ajuts:
  Veure les bases adjuntes.

Com es fa

 • Documentació necessària:
  Veure les bases.

Documents


Accions del document