SOL·LICITUD D'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

Sol·licitud per a demanar la utlització de les instal·lacions esportives municipal, amb indicació dels horaris i equips.


Característiques

 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana (SAC)
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Preu / taxes:

  Pavelló Poliesportiu

  a) Pista Transversal, per hora o fracció (màxim 90€/dia)

   30,00 €

  b) Pista Longitudinal, per hora o fracció (màxim 150 €/dia).

  50,00 €

  c) Abonament individual temporada (octubre-juny) grups organitzats i autoritzats
  (1 sessió setmanal)

  53,46 €

  Estadis Municipals “Mas Oliva” i “La Vinyassa”

  d) Per hora o fracció (màxim 230,00 €/dia)           

  e) Per hora o fracció, mig camp  futbol 7 (màxim 135 €/dia).

  76,48 €

  45,00 €

  f) Suplement per llum artificial, per hora o fracció

  30,90 €

  Pista Polivalent

  g) Per hora o fracció (màxim 90 €/dia)

  30,00 € 

  h)Abonament Individual temporada (d’octubre-juny) grups organitzats i autoritzats
  (1 sessió setmanal)

  38,01 €


Com es fa

 • Documentació necessària: - Model de sol·licitud normalitzat que s'adjunta.

Documents


Accions del document