Representants de la corporació en òrgans col·legiats

Consorci Localret

Títular: Sr. Joan Plana i Sagué, 1r tinent d'alcalde.
Suplent: Sra. Montserrat Mindan Cortada, alcaldessa presidenta.


Consorci de la Costa Brava

Títular: Sr. Juan Manuel Fernández Martínez, regidor de l'Àrea d'Infraestructures i Serveis Públics.
Suplent: Sra. Montserrat Mindan i Cortada, alcaldessa presidenta


Mancomunitat servei control de mosquits

Títulars: Sr. Francesc Giner Ballesta, regidor de l'Àrea de Medi Ambient.           
                Sr. Fèlix Llorens Palou, 2n tinent d'alcalde.

Suplent: Sr. Joan Plana i Sagué, 1r tinent d'alcalde.


Consell Escolar Municipal

Titulars: 

 • Sra. Montserrat Mindan i Cortada, alcaldessa presidenta
 • Sr. Marc Danés Zurdo, regidor de l'Àrea d'Economia i Hisenda i de l'Àrea d'Ensenyament i Sanitat.
 • Un representant del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM): Sr. Joan Plana i Sagué.
 • Un representant del grup municipal de Gent del Poble de Roses (GDPR): Sr. Fèlix Llorens Palou
 • Un representant del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP): Sr. Josep M. Martínez Chinchilla

Consell Escolar dels Centres
 • Escola Narcís Monturiol
 • Escola Jaume Vicens Vives
 • Escola Els Grecs
 • Escola Montserrat Vayreda
 • INS Cap Norfeu
 • INS Illa de Rodes

Titular: Sr. Marc Danés Zurdo, regidor de l'Àrea d'Economia i Hisenda i de l'Àrea d'Ensenyament i Sanitat.
Suplent:
Sra. Sílvia Ripoll Cayuela, regidora de l'Àrea d'Urbanisme.


Consorci de Normalització Lingüística

Representant de l'Ajuntament en el Consell de Centre i al Ple:

Titular: Sr. Èric Ibáñez i Martín, regidor de l'Àrea de Cultura i Festes.
Suplent: Sra. Verònica Medina i Flores, regidora de l'Àrea de Joventut i l'Àrea d'Esports.


Junta Rectora del Parc Natural del Cap de Creus

Títular: Sr. Francesc Giner Ballesta, regidor de l'Àrea de Medi Ambient.
Suplent: Sra. Montserrat Mindan i Cortada, alcaldessa presidenta.


Junta local de seguretat

Títular: Sra. Montserrat Mindan i Cortada, alcaldessa presidenta
1r Suplent: Sr. Joan Plana i Sagué, 1r tinent d'alcalde
2n Suplent: Sr. Fèlix Llorens Palou, 2n tinent d'alcalde


Rosesnet

Representants de l’Ajuntament en el Consell d’Administració:

Sra. Montserrat Mindan i Cortada, alcaldessa presidenta
Sr. Juan Manuel Fernández Martínez, regidor de l'Àrea d'Infraestructures i Serveis Públics.


Entitats urbanístiques col·laboradores

Sra. Sílvia Ripoll Cayuela, regidora de l'Àrea d'Urbanisme,  representant a les següents entitats urbanístiques col·laboradores del municipi:

 • Junta de compensació de la UA6
 • Peri Granja Sant Josep

Junta pericial del cadastre de rústica

President:
Presidenta: Sra. Montserrat Mindan i Cortada, alcaldessa presidenta
Vocal titular: Sr. Joan Plana i Sagué, 1r tinent d'alcalde.
Vocal suplent: Sr. Fèlix Llorens Palou, 2n tinent d'alcalde


Associació Alt Empordà Turisme

Representant de l'Ajuntament a l'Assemblea General:
Titular:
 Sra. Montserrat Mindan i Cortada, alcaldessa presidenta
Suplent: Sr. Joan Plana i Sagué, 1r tinent d'alcalde


Consorci del Govern Territorial de Salut Alt Empordà

Representant de l'Ajuntament en el Consell Rector:
Titular
: Sr. Marc Danés Zurdo, regidor de l'Àrea d'Economia i Hisenda i de l'Àrea d'Ensenyament i Sanitat.
Suplent: Sra. Montserrat Mindán i Cortada, alcaldessa presidenta


Fundació Salut Empordà

Representant de l'Ajuntament al Consell Social:
Titular
: Sr. Marc Danés Zurdo, regidor de l'Àrea d'Economia i Hisenda i de l'Àrea d'Ensenyament i Sanitat.
Suplent: Sra. Montserrat Mindán i Cortada, alcaldessa presidenta


Mesa Permanent de Contractació

Presidenta: Sra. Montserrat  Mindan i Cortada, alcaldessa presidenta
Suplent: Sr. Joan Plana i Sagué, 1r  tinent d'alcalde.


Residencia Nova Vida, SCCL Dr. August Pi i Sunyer

Representant de l'Ajuntament al Consell de Participació:
Titular:
Sra. Esther Bonaterra i Moltó, regidora de l'Àrea d'Acció Social, Igualtat de Gènere i Nova Ciutadania.
Suplent: Sr. Joan Plana i Sagué, 1r tinent d'alcalde.


Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Titular: Sra. Esther Bonaterra i Moltó, regidora de l'Àrea d'Acció Social, Igualtat de Gènere i Nova Ciutadania.
Suplent: Sr. Joan Plana i Sagué, 1r tinent d'alcalde.


Creu Roja

Titular: Sra. Esther Bonaterra i Moltó, regidora de l'Àrea d'Acció Social, Igualtat de Gènere i Nova Ciutadania.
Suplent: Sr. Joan Plana i Sagué, 1r tinent d'alcalde.


Consell Territorial de la Propietat Immobiliària

Titular: Sra. Sílvia Ripoll Cayuela, regidora de l'Àrea d'Urbanisme.
Suplent: Sra. Montserrat Mindan i Cortada, alcaldessa presidenta


Associació de Municipis per la Independència (AMI)

Titular: Sra. Montserrat Mindan i Cortada, alcaldessa presidenta
Suplent: Sr. Joan Plana i Sagué, 1r tinent d'alcalde.


Consell de la Gent Gran

Presidenta: Sra. Esther Bonaterra i Moltó, regidora de l'Àrea d'Acció Social, Igualtat de Gènere i Nova Ciutadania.

Vocals: 

 • Sr. Marc Danés Zurdo, regidor de l'Àrea d'Economia i Hisenda i de l'Àrea d'Ensenyament i Sanitat.

 • Sr. Francesc Giner Ballesta, regidor de l'Àrea de Medi Ambient.

 • Sra. Olga Simarro Rojas, representant del grup municipal del partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)

 • Sra. Isabel Machado Rosa, representant del grup municipal de Ciutadans.


Patronat de Turisme Costa Brava Girona

Títular: Sra. Montserrat Mindan i Cortada, alcaldessa presidenta 
Suplent: Sr. Fèlix Llorens Palou, regidor de l'Àrea de Promoció Econòmica


Associació Grup d'Acció Local Pesquer Costa Brava

Títular: Sr. Fèlix Llorens Palou, regidor de l'Àrea de Promoció Econòmica
Suplent: Sra. Montserrat Mindan i Cortada, alcaldessa presidenta 


Institut Municipal de Patrimoni Històric de Roses

Presidenta: Sra. Montserrat Mindan i Cortada, alcaldessa presidenta 
Vicepresident: Sr. Èric Ibáñez i Martín
Vocal: Sra. Sílvia Ripoll Cayuela
Vocal: Sr. Francesc Giner Ballesta

Accions del document