Representants de la corporació en òrgans col·legiats

Consorci Localret

Títular: Sr.Carles Pàramo i Ponsetí, 1r tinent d'alcalde
Suplent: Sr.Juan Manuel Fernández Martínez, 3r tinent d'alcalde


Consorci de la Costa Brava

Títular: Sr.Carles Pàramo i Ponsetí, 1r tinent d'alcalde
Suplent: Sr. Juan Manuel Fernández Martínez, 3r tinent d'alcalde


Mancomunitat servei control de mosquits

Títulars: Sr.Juan Manuel Fernández Martínez, 3r tinent d'alcalde

              Sr. Carles Pàramo i Ponsetí, 1r tinent d'alcalde
Suplent: Sr. Francesc Giner Ballesta, 2n tinent d'alcalde


Consell Escolar Municipal

Presidenta: Sra.Montse Mindan i Cortada, alcaldessa presidenta

VocalsSra. Anna Jorquera i Navarro, regidora de l’Àrea d'Ensenyament i Joventut.

 Sr. Gerard Teixidó i Rivera, representant del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-             Acord Municipal(ERC-AM). 

 Sr. Manel Escobar Yegua, representant del grup municipal del Partit Popular de Catalunya/Partido            Popular de Cataluña (PP). 

 Sr. Antoni Rodríguez López, representant del grup municipal del Partit dels Socialistes de                        Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP). 

 Sr. Félix Llorens Palou, representant del grup municipal de Gent del Poble de Roses (GDPR).

Consell Escolar dels Centres

 • Escola Narcís Monturiol
 • Escola Jaume Vicens Vives
 • Escola Els Grecs
 • Escola Montserrat Vayreda
 • INS Cap Norfeu
 • INS Illa de Rodes

Titular: Sra.Anna Jorquera i Navarro, regidora de l'Àrea d'Ensenyament i Joventut
Suplent:
Sr.Marc Danés i Zurdo, regidor de l'Àrea d'Economia i Hisenda i de l'Àrea de Benestar Social


Consorci de Normalització Lingüística

Representant de l'Ajuntament en el Consell de Centre:

Titular: Sr.Francesc Giner Ballesta, 2n tinent d’alcalde
Suplent: Sr.Fèlix Llorens Palou, regidor


Junta Rectora del Parc Natural del Cap de Creus

Títular: Sr.Carles Pàramo i Ponsetí, 1r tinent d'alcalde
Suplent: Sr.Francesc Giner Ballesta, 2n tinent d'alcalde


Junta local de seguretat

Títular: Sra.Montse Mindan i Cortada, alcaldessa presidenta
1r Suplent: Sr.Carles Pàramo i Ponsetí, 1r tinent d'alcalde
2n Suplent: Sr.Francesc Giner Ballesta, 2n tinent d'alcalde


Rosesnet

Representants de l’Ajuntament en el Consell d’Administració:

Sra.Montse Mindan i Cortada, alcaldessa presidenta
Sr.Juan Manuel Fernández Martínez, 3r tinent d’alcalde


Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA)

Representant de l’Ajuntament a l'Assemblea General:

Titular: Sr.Carles Pàramo i Ponsetí, 1r tinent d'alcalde
Suplent: Sr.Juan Manuel Fernández Martínez, 3r tinent d’alcalde


Entitats urbanístiques col·laboradores

Sr.Carles Pàramo i Ponsetí, 1r tinent d’alcalde, representant a les següents entitats urbanístiques col·laboradores del municipi:

 • Junta de compensació de la UA6
 • Peri Granja Sant Josep

Junta pericial del cadastre de rústica

President:
Presidenta: Sra.Montse Mindan i Cortada, alcaldessa presidenta
Vocal titular: Sr.Carles Pàramo i Ponsetí, 1r tinent d'alcalde
Vocal suplent:Sr.Francesc Giner Ballesta, 2n tinent d'alcalde


Associació Alt Empordà Turisme

Representant de l'Ajuntament a l'Assemblea General:
Sr.Fèlix Llorens Palou, regidor de Turisme i Promoció Econòmica


Consorci del Govern Territorial de Salut Alt Empordà

Representant de l'Ajuntament en el Consell Rector:
Titular
: Sra.Montserrat Mindán i Cortada, alcaldessa presidenta
Suplent: Sra.Anna Jorquera i Navarro, regidora


Fundació Salut Empordà

Representant de l'Ajuntament en el Consell Social:
Sra.Anna Jorquera i Navarro, regidora de l'Àrea d'Ensenyament i Joventut


Pla de Barris

Representant de l'Ajuntament al comitè d'avaluació i seguiment:
Sra.Montse Mindan i Cortada, alcaldessa presidenta


Mesa Permanent de Contractació

President: Sra.Montse Mindan i Cortada, alcaldessa presidenta
Vocals: Sr.Carles Pàramo i Ponsetí, 1r tinent d'alcalde
Sra.Anna Jorquera i Navarro, regidora
Sr.Francesc Giner Ballesta, 2n tinent d'alcalde


Residencia Nova Vida, SCCL Dr. August Pi i Sunyer

Representant de l'Ajuntament al Consell de Participació:
Sr. Marc Danés i Zurdo, regidor de l'Àrea d'Economia i Hisenda i de l'Àrea de Benestar Social


Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Titular: Sr.Marc Danés i Zurdo, regidor de l'Àrea d'Economia i Hisenda i de l'Àrea de Benestar Social
Suplent: Sra. Anna Jorquera i Navarro, regidora de l'Àrea d'Ensenyament i Joventut


Creu Roja

Titular: Sr. Marc Danés i Zurdo, regidor de l'Àrea d'Economia i Hisenda i de l'Àrea de Benestar Social
Suplent: Sr.Juan Manuel Fernández Martínez, 3r tinent d'alcalde


Consell Territorial de la Propietat Immobiliària

Titular: Sr.Carles Pàramo i Ponsetí, 1r tinent d'alcalde, regidor de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient


Associació de Municipis per la Independència (AMI)

Titular: Sra.Montse Mindan i Cortada, alcaldessa presidenta


Consell Sectorial de Cultura i Festes

Presidenta: Sra.Anna Jorquera i Navarro, representant del grup municipal de Convergència i Unió (CiU)

Vocals (4 representants dels partits amb representació municipal)

 • Sr.Juan Manuel Fernández Martínez, representant del grup municipal de Convergència i Unió (CiU)
  Sr.Joan Plana i Sagué, representant del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya- Acord Municipal (ERC-AM)

 • Sr. Francesc Giner Ballesta, representant del grup municipal de Gent del Poble de Roses (GDPR)

 • Sr.José Manuel Álvarez Cuñat, representant del grup municipal de Ciutadans (C's)


Consell Sectorial d'Esports

President: Sr.Juan Manuel Fernández Martínez, representant del grup municipal de Convergència i Unió (CiU)

Vocals (4 representants dels partits amb representació municipal)

 • Sra.Anna Jorquera i Navarro, representant del grup municipal de Convergència i Unió (CiU)

 • Sra.Verónica Medina i Flores, representant del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya- Acord Municipal (ERC-AM)

 • Sr.Manel Escobar Yegua, representant del grup municipal del Partit Popular de Catalunya/Partido Popular de Cataluña (PP)

 • Sr.José Antonio Valdera Martín, representant del grup municipal d'Unió Municipal de Catalunya (UMdC)


Consell Sectorial de la Gent Gran

President: Sr.Marc Danés i Zurdo, representant del grup municipal de Convergència i Unió (CiU)

Vocals (4 representants dels partits amb representació municipal)

 • Sr.Carles Pàramo i Ponsetí, representant del grup municipal de Convergència i Unió (CiU)

 • Sr.Gerard Teixidó i Rivera, representant del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya- Acord Municipal (ERC-AM)

 • Sra.Olga Simarro Rojas, representant del grup municipal del partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)

 • Sr.Ángel Tarrero González, representant del grup municipal del Partit Popular de Catalunya/Partido Popular de Cataluña (PP)


Consell Sectorial de Turisme i Territori

President: Sr.Carles Pàramo i Ponsetí, representant del grup municipal de Convergència i Unió (CiU)

Vocals (4 representants dels partits amb representació municipal)

 • Sr.Marc Danés i Zurdo, representant del grup municipal de Convergència i Unió (CiU)

 • Sr.Èric Ibañez i Martín, representant del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya- Acord Municipal (ERC-AM)

 • Sra.Olga Simarro Rojas, representant del grup municipal del partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)

 • Sr. Fèlix Llorens Palou, representant del grup municipal de Gent del Poble de Roses (GDPR)


 

Accions del document