Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
17480 - Roses

Pla de barris

QUÈ ÉS EL PLA DE BARRIS ?


El Pla de Barris és un projecte que neix arrel d'una llei coneguda amb el nom de "La Llei de Barris". La Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial és una llei aprovada pel Parlament de Catalunya a través de la qual la Generalitat pretén dotar a les administracions catalanes dels instruments necessaris per tal de portar a terme intervencions de caire social i urbanístic en aquells barris de Catalunya que ho requereixin.

Els principals objectius d’aquesta llei són:

  • Generar un instrument de redistribució social.
  • Promoure la rehabilitació integral de barris especials.
  • Emprendre accions de millora social per fomentar la cohesió i la integració en els barris.
  • Millorar la sostenibilitat ambiental.
  • Fomentar la dinamització econòmica.


La ciutat de Roses, va presentar el Projecte d’Intervenció Integral en el Casc Antic el mes de març de l’any 2008, més conegut com a Pla de Barris, i, al juliol del 2008 es va dictar la Resolució del Departament de Política Territorial i Obres Públiques en la qual s’aprovava el projecte i, per tant, quedava inclosa en la quarta convocatòria de subvencions de la Llei de Barris.

 

ÀMBITS D'ACTUACIÓ

  • Urbanístic: revitalització del sector. Aquesta acció, a més de millorar les condicions físiques de l’espai públic (carrers, edificis, etc.) impulsarà noves dinàmiques d’acció, que, a la vegada estaran orientades a promocionar que el sector jove de la població es desplaci a viure en aquest sector i afavorir la cohesió social.
  • Equipaments. La situació social de la zona posa de manifest la necessitat de crear nous espais que afavoreixin la interrelació i la cohesió social.
  • Social. Les dades referents a la zona d’actuació evidencien la necessitat d’impulsar diferents actuacions orientades a contribuir a l’augment de la qualitat de vida de la població del sector, gràcies a actuacions com el desenvolupament de programes de dinamització comercial, d’habitatge, d’orientació laboral, de formació, de compatibilització amb l’acció turística, etcètera.

 


PROJECTE

 

TREBALL ALS BARRIS


BUTLLETÍ
Butlletí núm. 1                               Butlletí núm. 2
butlletiPB-1.jpgbutlleti2.jpg
 
 

CONTACTE

Per obtenir més informació sobre el Pla de Barris, adreceu-vos a:

Accions del document