Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

MODIFICACIÓ PGOU NÚM. 48 - QUE AFECTA ELS ARTICLES 113 I 127 DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL T.M. DE ROSES

Aprovació definitiva CTU 07.04.2004 | Publicació DOGC 01.06.2004

DOCUMENT

Acord aprovació definitiva CTU 07.04.2004

Accions del document