Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

MODIFICACIÓ PGOU NÚM. 28 - CONSISTEIX EN L'OBERTURA D'UN NOU VIAL A LA ZONA NORD DEL NUCLI URBÀ

Aprovació definitiva CTU 31.01.2001 | Publicació DOGC 05.04.2001

DOCUMENT

Acord aprovació definitiva CTU 31.01.2001

Accions del document