Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL SECTOR CANIGÓ POLÍGON C A SANTA MARGARIDA

Aprovació definitiva CTU 25.11.1998

DOCUMENT

Acord aprovació definitiva CTU 25.11.1998

Accions del document