Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Projecte modificat cambra dessorradora per a minimitzar els problemes del col·lector unitari del Passeig Marítim de Roses (GI13004EN)


El projecte elaborat representa la construcció d’una cambra dessorradora soterrada en el Passeig Marítim, just abans de l’entrada a la EBAR central, feta amb formigó armat de mides exterior de 8,75 m de llarg i 3,60 m d’amplada, interceptant el col·lector ovoide d’aigües residuals mitjançant dos pous de registre. La seva justificació es basa en sedimentar els sòlids arrossegats dins el col·lector en llocs estratègics de la xarxa on la velocitat de circulació de l’aigua és baixa, i previ a estacions de bombament o depuradores, per tal de concentrar la seva acumulació i extreure’ls fàcilment amb maquinària convencional, sense interferir en el flux d’aigua del col·lector ja que sempre hi ha cabal circulant.


Contractista adjudicatari: SOREA |  Pressupost adjudicació de l'obra: 102.686,77€

Inici de les obres: 18.01.2018  |  Termini d'execució de les obres: 2 mesos


DOCUMENT

Aprovació definitiva JGL 30.05.2016


Accions del document