Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Projecte de conservació i manteniment de paviments asfàltics en vies públiques de Roses (GI14018OT)


L’objecte del Projecte és preveure les intervencions necessàries en el manteniment i conservació dels ferms de les vies públiques del municipi que no siguin susceptibles de ser executats amb els mitjans propis de l’empresa municipal Rosersa, i que precisen d’una actuació més complexa mitjançant un equip complet d’asfaltat amb maquinària de grans dimensions tipus fresadora, estenedora i corró vibratori autopropulsats. Per tant, són actuacions que han de ser externalitzades a empreses de pavimentació amb maquinària adequada. El present projecte identifica, defineix i valora les diferents intervencions necessàries per l’arranjament i reposició dels paviments asfàltics d’entitat malmesos del municipi que siguin de titularitat municipal. En concret s’actuarà sobre els carrers Praga, Viena, Vial Nord, Tarragona, Pep Ventura, Gravina i Ramon y Cajal.


Contractista adjudicatari: Salvador Serra S.A. | Pressupost adjudicació de l'obra: 50.215,00€

Inici de les obres: desembre 2014  |  Termini d'execució de les obres: 2 setmanes

DOCUMENT

Acord aprovació JGL 21.11.2014


Imatges de les obres en execució:

     

Accions del document