Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Projecte de reforç del ferm de la Ronda de Circumval·lació i modificació de l'accés al Mas Mates (GI13019OT)


Contractista adjudicatari: Agustí y Masoliver S.A.

Inici de les obres: 03.11.2014

Obres finalitzades: desembre 2014


DOCUMENT

Acord aprovació definitiva JGL 03.10.2014


Imatges abans de fer l'obra


Imatges execució de l'obra

  


Imatges obra finalitzada

      


Accions del document