Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Projecte de reurbanització de l'àmbit de casc antic dels carrer Sant Isidre, Sant Pere Alt, Sant Pere Baix i Joan Badosa entre l'àmbit del Pla de Barris i el front de mar. (PU11031OT)


Contractista adjudicatari: EPSA

Inici de les obres: 03.10.2013

Finalització de les obres: 12.11.2014


DOCUMENT 1 - MEMÒRIA

DOCUMENT 2 - PLÀNOLS

DOCUMENT 3 - PRESSUPOST

Acord Aprovació definitiva PLE 28.12.2012


Imatges abans de fer l'obra

     

Imatges obra finalitzada

  


Accions del document