Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Projecte de reurbanització de l'àmbit de casc antic entre els carrers Sant Isidre, Puig Rom, Sant Pere Alt i Joan Badosa. (PU10005OT)


Contractista adjudicatari: Aglomerats Girona S.L.

Inici de les obres: 14.10.2013

Finalització de les obres: 11.02.2015


 DOCUMENT 1 - MEMÒRIA I ANNEXOS

DOCUMENT 2 - PLÀNOLS

DOCUMENT 3 - PRESSUPOST

Acord aprovació definitiva JGL 07.09.2012


Imatges abans de fer l'obra

    


Imatges obra finalitzada

    


Accions del document