Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Projecte d'execució de reurbanització de la carretera del Mas Oliva entre els carrers Pere III i el camí del cementiri. (PU11024EN)


L’objecte del projecte és reurbanitzar aquest tram de la Carretera del Mas Oliva, per tal d’adequar-la a les alineacions corresponents i dotar-la de les xarxes de serveis necessaris.


Contractista adjudicatari: Aglomerats Girona S.A.  |   Pressupost adjudicació de l'obra: 158.162,29€

Inici de les obres: 19.12.2014  |  Finalització de les obres: 20.05.2015


 PROJECTE

Publicació BOP 233 05.12.2012 Aprovació definitiva JGL 16.11.2012 


Imatges abans de fer l'obra

    


 Imatges obres finalitzades

       


 

Accions del document