Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Projecte d'obres per a soterrar l'illa de contenidors CS-26 i urbanització de l'entorn a la plaça Frederic Rahola (PU13012EN)


El projecte consisteix en soterrar els contenidors que actualment es troben a la superfície de la calçada del carrer dels Pescadors amb un total d’11 contenidors (4 rebuig, 3 envàs, 2 paper i 2 vidre) a fi d'aconseguir una millor qualitat de l'espai urbà. També inclou la reordenació de l'àmbit més immediat amb la plantació d'arbrat, nova pavimentació i reubicació del mobiliari urbà i jocs infantils per tal de millorar l'accessibilitat tant al llarg de la vorera com d'accés a l'aparcament i zones d'esbarjo.


Contractista adjudicatari: Excavaciones y Pinturas, SAU  |  Pressupost adjudicació de l'obra: 150.645€

Inici de les obres: 20.03.2015  |  Termini d'execució de les obres: 3 mesos  |  Finalització de les obres 23.12.2015


PROJECTE

Acord aprovació definitiva JGL 05.12.14


Imatges abans de fer l'obra

   


Imatges obra finalitzada

   

 


Accions del document