Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Projecte executiu de remodelació del camí de Ronda existent entre punta Falconera i cala Montjoi, millorant els trams des del mirador de punta Falconera i d'accés a cala Lledó, accés a cala Murtra i cala Rostella (PU12023EN)


L’objecte d’aquest projecte és establir els criteris de disseny i actuació per a la correcta adequació i arranjament del camí de ronda entre Punta Falconera i cala Montjoi, en els trams amb mal estat i amb més dificultat per accedir a la cala Lledó, en un tram de recorregut de 715 m amb una amplada variable d’1,30 m a 1,50 m, incloent l’accés a la font de Lledó i la seva esplanada així com els accessos a cala Murtra i cala Rostella ja que són els trams amb més malt estat i amb més dificultat per accedir-hi, i amb la finalitat d’aportar aquells elements de seguretat, accessibilitat i integració paisatgística necessaris i, la creació d’una zona d’estada a cala Murtra i la comunicació amb l’aparcament de la carretera de Montjoi.El projecte preveu adequar els paviments i les pendents, formar escales, revegetació, obrir nous trams, senyalitzar i realitzar la protecció amb baranes per garantir el pas de manera més estable i segura i facilitar un bon manteniment de l’àmbit d’actuació.


Contractista adjudicatari: Argón Informática SA  |  Pressupost adjudicació de l'obra: 86.781,32€

Inici de les obres: 21.09.2015  |  Termini d'execució de les obres: 4 mesos

Finalització de les obres 30.03.2016


 DOCUMENT

Aprovació definitiva JGL 24.11.2014


Imatges obres finalitzades

   

Accions del document