Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Projecte executiu de les obres de manteniment i millora al Passeig Marítim de Roses, des del rec d’en Forquilla fins a la bocana de Santa Margarida - Fases 4, 5 i 6 - (PU12002EN)


L’objecte d’aquest projecte és descriure les obres de manteniment i millora del passeig, en el tram comprès entre el rec d’en Forquilla i la bocana de la urbanització de Santa Margarida, que consisteixen en reparar els murs, els paviments i els revestiments que estan en mal estat; substituir, retirar o traslladar el mobiliari urbà en mal estat; reparar les recollides d’aigües de pluja que estan saturades de sorra i aportar noves solucions per millorar el drenatge de les zones d’accés a la platja; substituir l’arbrat en mal estat; reubicar les dutxes i els rentapeus per garantir l’accessibilitat, així com altres elements urbans que per al seu estat s’hagin de retirar o reubicar per millorar la imatge i la qualitat de la zona.


Fases 4, 5 i 6

Contractista adjudicatari: Excavaciones Ampurdan 2000 S.L.  |  Pressupost adjudicació de l'obra: 301.882,90€ 

Inici de les obres: 10.11.2015  |  Termini d'execució: 8 mesos | Finalització de les obres: 22.06.2016


PROJECTE

PRESSUPOST ARXIU EDITABLE (*.BC3)

Acord AD JGL 18.10.2013  |  Publicació BOP 216 12.11.2013


Imatges abans de fer l'obra

   


Imatges de les obres finalitzades

   

Accions del document