Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Projecte bàsic i executiu del mirador i aparcament a Punta Falconera (PU11030EN)


L’objecte d’aquest projecte és adequar un aparcament exterior i un mirador a Punta Falconera, L’adequació del mirador, situat al final del corriol, per on s’accedia a l’antic punt de guaita de la Punta Falconera, a la carretera de Montoi, consistirà en la instal·lació d’un banc format per blocs de mur de gabions de 50 cm d’amplada i 50 cm altura i tindrà uns 15 m de longitud. L’aparcament es conforma com un eixamplament del vial, respectant-ne l’actual disposició i les rasants existents. La plataforma d’aquest aparcament serà el resultat del terraplenat amb terres compactes l’espai entre el bordó existent i el mur de contenció de gabions. 


Contractista adjudicatari: Aglomerats Girona, S.A.  |  Pressupost adjudicació de l'obra: 45.019,44€

Inici de les obres: 03.10.2016 |  Termini d'execució de les obres: 3 mesos | Finalització de les obres: 03.03.2017


PROJECTE

Anunci aprovació defintiva JGL 04.04.2016


Imatges abans de fer les obres


 Imatges de l'obra finalitzada

  

Accions del document