Ajuntament de Roses
Sou a: Inici / Tramits / PETICIÓ D'INFORMACIÓ SOBRE L'ESTAT DE TRAMITACIÓ D'EXPEDIENTS D'URBANISME. CONSULTA D'EXPEDIENTS

PETICIÓ D'INFORMACIÓ SOBRE L'ESTAT DE TRAMITACIÓ D'EXPEDIENTS D'URBANISME. CONSULTA D'EXPEDIENTS

Informació sobre l'estat de tramitació d'expedients iniciats a instància de particulars, o bé, un cop resolts, sobre les obres a executar previstes en el projecte en qüestió. També, totes les sol·licituds per consultar i/o obtenir còpia d'un projecte que no es troba en informació pública.


Característiques

 • Òrgan de resolució: Alcalde/ssa
 • Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Preu: Les taxes o els impostos que es deriven del tràmit cal fer-los efectius per algun dels mitjans següents:
  • Si es fa electrònicament, mitjançant transferència bancària:
               (IBAN AJUNTAMENT ROSES ES46 2100 0138 8702 0047 4394) 
  • Si es fa de manera presencial, amb targeta de crèdit o dèbit.
 • Les taxes/impost a autoliquidar per a aquest tràmit són les següents:
  • Fotocòpies 0,20 € DIN A-4 per unitat.
  • Fotocòpies 0,30 € DIN A-3 per unitat.
  • Les primeres 30 fotocòpies estan exemptes de pagament.
  • La demanda de reproduccions no previstes es cobrarà a preu de cost de les mateixes (copisteria).

Com es fa

 • Documentació necessària: Instància
 • Documentació resultant: Les fotocòpies sol·licitades o CD

Accions del document

© Ajuntament de Roses 2013
Pl. de Catalunya, 12 - 17480 ROSES
Telf: 972 25 24 00 - informacio@roses.cat

Desenvolupament i Projecte Web per SEMIC Internet