Representació

Aquest tràmit permet autoritzar a un tercer (persona física o jurídica) a actuar en nom de l'administrat en un procediment concret davant de l'administració. Així mateix, permet acreditar la representació legal que ostenta una persona física per actuar en nom de la persona jurídica.

 

Model representació electrònic

Model representació presencial

Accions del document