SAC - Servei d'Atenció a la Ciutadania

 El Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) és un departament de l'Ajuntament de Roses que ofereix una atenció personalitzada i integral.

OBJECTIUS DELS SERVEI

  1. Oferir una gestió completa dels tràmits més habituals dels ciutadans.
  2. Simplificar i agilitar la relació entre els ciutadans i l’Ajuntament.
  3. Oferir un servei més ràpid, senzill i eficaç.
  4. Oferir una atenció centralitzada per evitar desplaçaments innecessaris.
  5. Simplificar les tramitacions administratives dels ciutadans.

 

AVANTATGES D’UTILITZAR EL SAC

  • Tracte personal individualitzat.
  • Gran agilitat i rapidesa en l’atenció de les demandes.
  • Una atenció centralitzada.
  • Soluciona la major part de les consultes del ciutadà directament.

Accions del document