Joventut i Gent Gran
Horari d'atenció al públic: De 9.30 h a 14 h

Carrer de Tarragona, 81 - Teatre Municipal 
17480 ROSES
Telèf.:  972 25 24 00

 

INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ DEL CONCURS BARRA DE BAR "FESTA JOVE DE NADAL"

Aquí trobareu la nformació i documentació necessària per presentar-se al concurs per l'adjudicació del servei de la barra de bar de la Festa Jove de Nadal que tindrà lloc a la Plaça Frederic Rahola el dia 16 de desembre de 2023.

 

BASES CONCURS SERVEI DE BAR FESTA JOVE

DESCARREGA
MODEL DE SOL·LICITUD DESCARREGA

 

Les sol·licituds es presentaran per mitjans electrònics a través de www.seu-e.cat/web/roses en el termini de 10 dies naturals, a comptar des del dia següent de la data de publicació de la convocatòria.


Caldrà presentar una instància genèrica acompanyada del model normalitzat que teniu disponible en aquesta mateixa pàgina.


Les sol·licituds presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

Accions del document