Medi Ambient i Platges
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13   "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 607

PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT DE ROSESL'elaboració d'un Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) consisteix en l'anàlisi, amb visió integradora de l'estat actual d'un municipi, l'avaluació en forma de Diagnosi dels resultats obtinguts, i el disseny d'un Pla d'Acció que permeti orientar el desenvolupament futur, basant-lo en criteris de sostenibilitat. Aquest Pla és l'eix vertebrador de l'anomendada Agenda 21 Local, i la seva posada en pràctica respon a les directrius de la Conferència Mundial sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament (Cimera de la Terra), celebrada a Rio de Janeiro el juny de l'any 1992.


Documents del PALS

Document I: Memòria descriptiva de la situació actual - 1ª Part

Document I: Memòria descriptiva de la situació actual - 2ª Part

Document II: Diagnosi municipal

Document III: Pla d'acció local per a la sostenibilitat i pla de seguiment

Document IV: Declaració de desenvolupament local sostenible

Document V: Annexos

Document VI: PlànolsAccions del document