Medi Ambient i Platges
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13   "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 607

PLA D'ACCIÓ PER L'ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA (PAESC)

Per acord de Ple de l’Ajuntament de Roses, en sessió de 31 de març de 2022, es va aprovar l’Adhesió al Pacte d'Alcaldies per l'Energia i el Clima (PAESC) impulsat per la Comissió Europea, fent seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2030, i va adoptar el compromís de reduir les emissions de CO2 en més d’un 40 per cent per al 2030 (concretament en un 55%), adoptant mesures d’adaptació al canvi climàtic, mitigació i facilitant l’accés universal a una energia sostenible i segura.
 

Per assolir aquests objectius, el municipi ha aprovat el document estratègic de planificació energètica i climàtica local on s’estableixen les accions de mitigació i d'adaptació (PAESC).

 
El PAESC consta de 10 accions d’abast supramunicial (accions comunes per a les poblacions que conformen la Unitat de Paisatge del Cap de Creus) i de 24 accions municipals concretes per al municipi de Roses, destinades a la mitigació dels efectes del canvi climàtic,  així com de 29 accions municipals destinades a l’adaptació als efectes del canvi climàtic. De les 34 accions de mitigació, se’n contemplen 2 per fer front a la pobresa energètica.
 
El PAESC aprovat pel Ple municipal proposa 34 accions de mitigació que han de permetre la reducció d’emissions en 85.547,27 tn de CO2, la qual cosa haurà suposat una reducció del 64 % d'emissions respecte les de l'inventari de referència de l’any 2005. 

DOCUMENTACIÓ
 

Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima  PAESC - CAP DE CREUS

PAESC Annex II: Fitxes de vulnerabilitat

PAESC Annex III: Retorn del procés participatiu

PAESC Fitxes accions Roses

Plantilla d'informes CoM Europe

Acord PLE 29.03.2023 aprovació modificació adhesió al PAESC

Pla d'acció per a l'energia sostenible de Roses (PAES)


 LOGO PAESC 


cap_medi ambient.jpg
 

Accions del document