Medi Ambient i Platges
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13   "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 607

Registre animals domèstics

Si disposa de certificat digital pot presentar una instància genèrica de forma telemàtica per mitjà de la seu electrònica de l'Ajuntament (àrea de Medi Ambient), en la que haurà d'adjuntar els documents escanejats. També es pot fer de forma presencial amb cita prèvia que es pot sol·licitar per dues vies: trucant al telèfon 972 25 24 00 de l’Ajuntament, o bé a través de la web citaprevia.roses.cat, on pot seleccionar el dia i hora en què vol ser atès, així com modificar o anul·lar la cita assignada en cas necessari.
 
Per dur a terme la inscripció d'un animal de companya a l'Anicom s'ha de presentar la cartilla veterinària i la fitxa del xip que li han posat i que hauria de contenir com a mínim la informació següent::

1  Dades del propietari i/o posseïdor de l'animal:
Nom i cognoms.
DNI.
Domicili i telèfon.

2  Dades de l'animal:
Espècie i raça.
Sexe.
Data de naixement.
Sistema utilitzat d'identificació (transponder, tatuatge o ressenya completa).
Codi d'identificació o ressenya completa, en cas d'utilitzar-se aquest sistema.
Domicili habitual de l'animal.

Accions del document