Medi Ambient i Platges
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13   "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 607

STOP INFLUENÇA AVIÀRIA


Adopció de mesures sanitàries de salvaguarda per la prevenció de la Influença Aviària d’Alta
Patogenicitat (IAAP)

BAN MUNICIPAL


Tríptic cria d'aus per autoconsum a Catalunya

TRIPTIC


 

Accions del document