Via pública i serveis urbans
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13   "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 000  Extensió 619

Estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics

banner-vehicles-electrics-2018.jpg

La plaça de les Botxes, al passeig Marítim, i la riera Ginjolers (al costat de l’edifici de Telefònica), són els dos punts de Roses on estan instal·lades i en funcionament dues estacions elèctriques a la població. Els sistemes instal·lats, amb una potència de càrrega de 22 kW i 25 kW respectivament, permeten la càrrega de vehicles elèctrics en un període d’entre 2 i 4 hores.

L’acció impulsada per l’Ajuntament de Roses s’inclou dins el programa del Pla d’acció per a l’energia de Roses (PAES), que té per objectiu la reducció de les emissions de CO2 en almenys un 20% abans de l’any 2020. Entre les actuacions incloses en aquest Pla, el PAES per a la reducció de gasos d’efecte hivernacle, es troba la relativa a la renovació eficient del parc mòbil de turismes del municipi i a la diversificació energètica del sector. Per tal d’aconseguir aquesta renovació, una de les accions impulsades és la instal·lació dels dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics que acaba de realitzar-se.

Les obres d’instal·lació de les dues estacions elèctriques, amb un cost total de 49.000 €, han comptat amb una subvenció de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) de 20.000 €.  


Situació:

** Cliqueu per veure la situació de les estacions 


Instruccions d'ús:

Per a la utilització de qualsevol punt de recàrrega cal estacionar el vehicle en una de les places reservades, obtenir l'accés al servei del punt mitjançant l'aplicació mòbil EVCharge o qualsevol targeta que utilitzeu actualment per accedir a altres estacions de càrrega de qualsevol país, i seguir les instruccions d'ús adherides al punt o que s'especifiquen a la pantalla de cada punt.

APP_EVCHARGE.jpg

Instruccions bàsiques per utilitzar el punt de recàrrega situat a la Riera Ginjolers, 68:

Accedir al servei del punt i del connector seleccionant-lo a l'aplicació mòbil EVCharge.
Connectar la mànega desitjada al vehicle.
Seguir les instruccions de la pantalla.
Aturar la càrrega mitjançant l'aplicació mòbil EVCharge.
Retornar la mànega i el connector a la seva posició.

Instruccions bàsiques per utilitzar el punt de recàrrega situat a l'Av. de Rhode, 58 (plaça de les Botxes)

Accedir al servei del punt i del connector seleccionant-lo a l'aplicació mòbil EVCharge.
Connectar el cable del vehicle a l'endoll desitjat del punt.
Seguir les instruccions de la pantalla.
Aturar la càrrega mitjançant l'aplicació mòbil EVCharge..
Desconnectar el cable de l'endoll Schuko del punt.

L'usuari és responsable del que pugui passar amb l'equip (especialment amb les mànegues i connectors) durant la seva operació de recàrrega, llevat de les avaries tècniques que no siguin imputables ni a l'usuari ni al seu vehicle.

Un cop finalitzat l'ús del punt, l'usuari queda obligat a comprovar el perfecte estat de tots els elements i deixar-los preparats per a un nou usuari i servei de recàrrega. Si després de fer les comprovacions pertinents, el punt no funcionés correctament, l'usuari queda obligat a avisar al telèfon d'incidències 972 153 715


Cost de la recàrrega:

La recàrrega és gratuïta.


Telèfon incidències:

Per qualsevol incidència relacionada amb els punts de recàrrega heu de trucar a la Policia Local 972 153 715


Característiques tècniques:

 Tipus.jpg


 **Més informació [Institut Català d'Energia - ICAEN-]

Accions del document