Via pública i serveis urbans
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13   "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 000  Extensió 619

DEIXALLERIA MUNICIPAL

entrada_deixalleria_municipal_roses.jpg

La deixalleria és una instal·lació que està al servei de tota la ciutadania i de les empreses de Roses, perquè tothom hi pugui portar els residus de forma pràctica i ràpida, garantint que seran tractats i reciclats correctament.

Ubicació i horaris

La deixalleria municipal està situada a la carretera de les Arenes, s/n de Roses, just abans de la depuradora.

Horari d’hivern: de dilluns a dissabte, de 8 a 13 h i de 15 a 18 h.
Horari d’estiu (juny, juliol, agost i setembre): de dilluns a dissabte, de 8 a 13 h i de 15 a 19

 Diumenges i dies festius (tot l'any): de 9 a 13 h


He de pagar per portar-hi residus?

Per als particulars, les aportacions són sempre gratuïtes, mentre no es sobrepassin unes quantitats màximes establertes per alguns tipus de residus.
Les empreses i els establiments, per sota de determinades quantitats d’alguns residus, tampoc han de pagar, mentre que, per sobre d’aquestes quantitats, s’aplica una taxa per quilogram o per unitat de residu aportat. A l’entrada de la Deixalleria hi trobareu informació dels preus de cada residu.


Què s’hi pot portar?

Residus ordinaris

Paper i cartró
Plàstics, brics, llaunes i envasos en general
Vidre (ampolles)
Vidre pla armat, glaçat i miralls (finestres, portes...)
Ferralla i metalls diversos (coure, plom, alumini...)
Roba i calçat
Residus voluminosos (mobles, fustes, matalassos i trastos vells...)
Electrodomèstics (microones, rentadores...)
Residus electrònics (mòbils, ràdios i TV, ordinadors, impressores...)
Restes de jardineria i poda

 

Residus especials

Olis minerals (de vehicle)
Olis vegetals de cuina
Fluorescents i bombetes
Bateries
Piles
Pintures, dissolvents i vernissos
Esprais, aerosols i productes de neteja
Radiografies i materials de fotografia
Pesticides i plaguicides
Pneumàtics
Neveres
Medicaments

Carnet de la deixalleria i descomptes

Les persones usuàries de la deixalleria tenen dret a una bonificació de la taxa anual d’escombraries:

• Persona particular > 6 visites mínim amb una bonificació del 15 %
• Comerç > 12 visites mínim amb una bonificació del 10 %

Per registrar-se cal anar a la deixalleria, presentar un rebut d'aigua i et donaran el carnet de deixalleria, que permet fer el seguiment de les aportacions de la persona usuària


Algunes xifres

Total d’entrades de residus (2021)

→ 6.339 particulars
→ 8.503 empreses

Total de residus recollits (2021)  residus perillosos

→ 2.220 t residus municipals valoritzables
→ 122,75 t RAEE
→ 18,72 t residus perillosos


Sabies què?

En punts molt cèntrics de Roses es troben 10 minideixalleries que permeten la recollida separada d’alguns residus de mida petita: CD / DVD, cartutxos d’impressora, telèfons mòbils, piles, acumuladors i bateries, bombetes de baix consum / LED i bombetes halògenes i incandescents.

Mapa de les minideixalleries de Roses

MINIDEIXALLERIA


 

Accions del document