Via pública i serveis urbans
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13   "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 000  Extensió 619

RECOLLIDA COMERCIAL PORTA A PORTA

Els establiments comercials tenen un paper fonamental en el bon funcionament de la recollida selectiva de residus a Roses. Son agents clau per reciclar més i mantenir els carrers nets i lliures de deixalles.
En les zones del municipi amb més concentració de comerç, l’Ajuntament disposa d’un servei de recollida específic per evitar un excés de residus als contenidors i les conseqüents molèsties a la ciutadania.


A qui es dirigeix?
Als establiments del Passeig marítim i de la zona centre que generen grans quantitats de residus de cartró, orgànica i/o envasos.
Per a més informació sobre el teu establiment i per sol·licitar el servei, truca al 972 25 70 05. 


Quan funciona el servei?
Hi ha definides quatre temporades amb diferents horaris i periodicitat de recollida dels residus, que s’estableixen segons l’afluència de gent i els serveis turístics i comercials.


Com funciona i en quin horari?
Cal treure els residus al carrer i deixar-los al costat de l’entrada de l’establiment en els dies i horaris indicats pel servei de recollida.

PAPER I CARTRÓ
ORGÀNICA
ENVASOS
REBUIG
VIDRE
Plegat i lligat al costat de l’entrada de l’establiment Deixa el cubell tapat 

Bossa o cubell

Sempre que sigui possible aixafa o plega els envasos per optimitzar la recollida 

Aquesta fracció hauria de ser mínima. Utilitza el cubell més petit per a aquests residus  Posa tot el vidre dins el bujol verd (Consell Comarcal: 972 50 30 88) 

 

Evita utilitzar els contenidors de la via pública per a aquests residus, excepte si has rebut una autorització del servei de recollida.
Important: abandonar residus a la via pública o al costat de les illes de contenidors sense autorització i fora dels horaris establerts per servei de recollida comercial està prohibit i podrà ser sancionat.


Excepcions

Segons la proximitat de l’establiment a les vies de circulació, la temporada, les característiques de la zona o del residu i les limitacions que es puguin detectar, s’augmentarà el nombre de contenidors en àrees puntuals i s’autoritzarà alguns establiments concrets a utilitzar-los. Els comerços que generin residus que no compleixin aquests paràmetres han de portar-los a la deixalleria amb els seus propis mitjans, tal com recull l’ordenança municipal de residus.

 

 

Accions del document