CANVI DE TITULARITAT D'UN NÍNXOL O D'UN COLUMBARI, A FAVOR D'UN BENEFICIARI, QUAN EL TITULAR ÉS DIFUNT

Canviar la titularitat d'un nínxol o d'un columbari, a favor de la persona que consta com a beneficiària, quan el titular és difunt


Característiques

 • Tràmit: Decret
 • Òrgan de resolució: Alcaldia
 • Lloc de presentació: Servei d'Atenció Ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física
 • Normativa legal:
 • Article 61 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals (DOGC núm. 1076, de 02.12.1988).
 • Reglament regulador del servei públic del cementiri (arts 51, 54 i 55)
 • Preu / taxes: Expedient de canvi de titularitat: 93,14 €

Com es fa

 • Documentació necessària:
  1. 1- Instància.
  2. 2- Justificant pagament taxes.
  3. 3- Fotocòpia del DNI del sol·licitant.
  4. 4- Títol del nínxol o del columbari.
  5. 5- Certificat de defunció del titular del nínxol (en el supòsit de no estar inhumat en el cementiri de Roses).
  6. 6-Acta de designació del nou beneficiari i DNI d'aquest.

 

 • Documentació resultant:
  • Notificació Decret d'Alcaldia
  • Títol de concessió del nínxol (a nom de l'actual titular).

 

 • Observacions:

  Els títols dels nínxols i columbaris actualment s'expedeixen en format electrònic

  

 • Necessitat de designar beneficiari:

 • El titular del dret funerari haurà de designar, en el moment de sol·licitar el canvi de titularitat, un únic beneficiari del nínxol o columbari. També podrà designar un beneficiari substitut per al cas de premoriència d'aquell. Veure a tràmits relacionats: Inclusió d'un beneficiari (...).

 •  Accions del document