CANVI DE TITULARITAT D'UN NÍNXOL O D'UN COLUMBARI EL TITULAR DEL QUAL ÉS VIU

Canviar la titularitat d'un nínxol o d'un columbari amb titular viu


Característiques

 • Tràmit: Decret
 • Òrgan de resolució: Alcaldia (Decret)
 • Lloc de presentació: Servei d'Atenció Ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física
 • Normativa legal: Reglament regulador del servei públic de cementiri 
 • Preu / taxes: Expedient de canvi de titularitat d'un o més nínxols o columbaris a favor d'un mateix titular: 93,14 €

Com es fa

 • Documentació necessària:
  1. 1- Instància.
  2. 2- Justificant del pagament de les taxes.
  3. 3- Fotocòpia del DNI del sol·licitant i del titular del nínxol.
  4. 4- Títol del nínxol. 
  5. 5- Escrit de renúncia del titular del nínxol a favor del sol·licitant.
  6. 6- Acta de designació de beneficiari i DNI d'aquest (si no n'hi ha o si es vol canviar el que hi ha).

 

 • Documentació resultant:
 • Notificació Decret d'Alcaldia
 • Títol de concessió del nínxol

 

 • Necessitat de designar un beneficiari:
  El titular del dret funerari haurà de designar, en el moment de sol·licitar el canvi de titularitat, un únic beneficiari del nínxol o columbari. També podrà designar un beneficiari substitut per al cas de premoriència d'aquell. Veure a tràmits relacionats: Inclusió d'un beneficiari (...).

 

 • Observacions:

  Els títols dels nínxols i columbaris actualment s'expedeixen en format electrònic.Accions del document