Ple de l'Ajuntament Ordinària  28/09/2009

Data:
2009/09/28 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T E


Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20 hores de DILLUNS, dia 28 de setembre de 2009, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DE DIA

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS
 Sessió ordinària del 31.08.2009

2. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE ROSES, CORRESPONENT A L’EXERCICI 2008.

3. RATIFICAR LA RESOLUCIÓ QUE VA DICTAR L’ALCALDESSA PRESIDENTA EN DATA 19 D’AGOST DE 2009, MITJANÇANT DECRET NÚM. 2323/25.08.2009 EN QUÈ ES CONCEDEIX LA MEDALLA DE PERMANÈNCIA EN EL SERVEI DE POLICIA LOCAL DE PRIMERA CATEGORIA AL CAPORAL JESÚS DAMIÁN MÍNGUEZ MARCELINO I DE SEGONA CATEGORIA ALS AGENTS MANUEL MONTORO EXPÓSITO, DOMINGO DÍAZ QUERO, PAU ALONSO I ANGLADA, BERNARDINO ADOLFO FUERTES GELABERT I JOSÉ MARTÍN DOMÍNGUEZ.

4. APROVACIÓ DEL CONTINGUT DEL CONVENI URBANÍSTIC DEL POUM, A L’ÀMBIT DEL PA 15- CASTRO VISIGÒTIC, SIGNAT EN DATA 16 DE SETEMBRE DE 2009, ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES I EL SR . DOMINIQUE DANIEL SCHEMLA, EN NOM PROPI I TAMBÉ EN REPRESENTACIÓ DE L’ENTITAT INMO ART VALL, SL.

5. MOCIÓ DE SUPORT A LES CONSULTES POPULARS MUNICIPALS PER LA INDEPENDÈNCIA.

6. PRECS I PREGUNTESL’alcaldessa presidenta
Magda Casamitjana i Aguilà

Roses, 23 de setembre de 2009

Acta

Accions del document