Ple de l'Ajuntament Ordinària  26/07/2010

Data:
2010/07/26 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia


E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20 hores de dilluns dia 26 de juliol de 2010, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DE DIA

1. APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS

- Extraordinària del dia 13.05.2010
- Extraordinària i urgent del dia 19.05.2010
- Ordinària del dia 31.05.2010

2. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE ROSES PER A LA REALITZACIÓ DEL CURS DE POSTGRAU PAISATGES TURÍSTICS I NOVES TECNOLOGIES: TEORIA ESTÈTICA I GESTIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL

3. RATIFICAR, L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVEN LOCAL PUNT 8.8, DEL DIA 2 DE JULIOL DE 2010, PEL QUAL S’APROVA EL TEXT DEL CONVENI MARC ENTRE EL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I L’AJUNTAMENT DE ROSES PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES I ACTUACIONS D’ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC FINS AL 30 DE MARÇ DE 2015

4. COMPLEMENTAR L’ACORD DE PLE DE 26 D’ABRIL DE 2010, RELATIU A LA CESSIÓ GRATUÏTA A FAVOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, D’UNA FINCA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA MONTSERRAT VAYREDA.

5. APROVAR EL PLA ESTRATÈGIC DEL COMERÇ DE ROSES

6. RECURS DE REPOSICIÓ DE JOAN BATALLER DANÉS I ALTRES CONTRA L’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CONSORCI URBANÍSTIC PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ÀREA RESIDENCIAL ESTRATÈGICA DE ROSES (ARE), I TAMBÉ DELS ESTATUTS PELS QUALS S’HAURÀ DE REGIR.

7. INCLUSIÓ A L’INVENTARI DE BÉNS MUNICIPAL DEL BÉ IMMOBLE SITUAT AL POLÍGON 6, PARCEL·LA 79 (CASTRUM VISIGÒTIC) DE ROSES, COM A BÉ DE DOMINI PÚBLIC.

8. PRECS I PREGUNTES


L’alcaldessa presidenta
Magda Casamitjana i Aguilà

Roses, 21 de juliol de 2010

Acta

Accions del document