Ple de l'Ajuntament Ordinària  27/09/2010

Data:
2010/09/27 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20.00 hores del DILLUNS dia 27 de setembre de 2010, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ D’ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS

- Ordinària del 26.07.2010
- Extraordinària del 30.08.2010

2. RATIFICAR, LA RESOLUCIÓ NÚM. 1975/19.07.10, PER LA QUAL S’APROVA LA PRÒRROGA DEL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE ROSES PER EL PROJECTE APRENENT D’ATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE L’INS CAP NORFEU PER AL CURS ACADÈMIC 2010-2011
3. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE ROSES

4. CONVENI ENTRE L’ENTITAT J, SIETE SA, PROPIETÀRIA DE L’HOTEL MEDITERRANEO, REPRESENTADA PER JOAN ORTENSI ARIMANY, I L’AJUNTAMENT DE ROSES.

5. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL EN L’ACTIVITAT HOSTELERA I COMERCIAL DE ROSES.

6. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE ROSES, PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE MILLORA DE LA CTRA. C-260, ENTRE LA GI-610 I EL FINAL DEL TRAM URBÀ I MILLORA DEL FERM ENTRE LA ROTONDA DE CORREUS I LA RIERA GINJOLERS, I EL TRASPÀS A L’AJUNTAMENT DEL TRAM DE LA CARRETERA 260, ENTRE EL PK 42+490 I EL 46+342.

7. PRECS I PREGUNTES
L’alcaldessa presidenta
Magda Casamitjana i Aguilà

Roses, 22 de setembre de 2010

Acta

Accions del document