Ple de l'Ajuntament Ordinària  25/07/2011

Data:
2011/07/25 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T E


Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20:00 hores del DILLUNS dia 25 de JULIOL de 2011, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DE DIA

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS
Extraordinària del 28 de juny de 2011

2. NOMENAR COM A REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE ROSES AL CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE LA RESIDÈNCIA NOVA VIDA, SCCL DR. AUGUST PI I SUNYER EL REGIDOR DE L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

3. SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT PER A L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT PÚBLICA I PRIVADA DE JOSEP MORENO GONZÁLEZ.

4. SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT PER A L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT PÚBLICA I PRIVADA DE XAVIER PIJOAN CODERCH.

5. SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT PER A L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT PÚBLICA I PRIVADA DE SÒNIA GARCÍA BERNARDINO

6. APROVAR LA CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PERMANENT DE L’AJUNTAMENT DE ROSES.

7. APROVACIÓ DEL CONVENI D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE ROSES A LA XARXA RESCAT DE RADIOCOMUNICACIONS D’EMERGÈNCIES I SEGURETAT DE CATALUNYA I APROVACIÓ DEL CONVENI DE CESSIÓ D’ÚS DEL PROGRAMARI DE GESTIÓ I SUPORTS ALS PROCESSOS DE LES POLICIES LOCALS DENOMINAT SIPCAT ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE ROSES.

8. ATORGAMENT DE PODER GENERAL PER A PLETS.

9. DONAR COMPTES DEL DECRET D’ALCALDIA DE 12 DE JULIOL DE 2011, PEL QUAL S’ESMENA EL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 1842/22.06.2011, EN RELACIÓ AMB LES MATÈRIES DE DUES ÀREES.

10. RATIFICAR LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 1799/10.06.2011, DE DATA 26 DE MAIG DE 2011, PER LA QUAL ES VA APROVAR EL PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ CASA DE CULTURA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE ROSES PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE FITAG ALS MUNICIPIS DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA.

11. PROPOSTA RELATIVA A LA CESSIÓ URBANÍSTICA, A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE ROSES, D’UNA PORCIÓ DE LA FINCA SITUADA AL CARRER RAMAL VELÀZQUEZ, NÚM.9, AFECTADA PER VIALITAT.

12. PROPOSTA RELATIVA A L’EXPROPIACIÓ FORÇOSA DE LA FINCA SITUADA AL CARRER PALMEROLA I TRULLS, NÚM.18, PROPIETAT DE LA SENYORA DOLORES JOFRE BONSSOMS.

13. PROPOSTA RELATIVA A L’EXPROPIACIÓ FORÇOSA DE LA FINCA SITUADA AL CARRER SANT ISIDRE, NÚM. 22, PROPIETAT DE LA SENYORA DOLORES JOFRE BONSSOMS.

14. PROPOSTA RELATIVA A LA RATIFICACIÓ DE L’ACTA D’OCUPACIÓ DELS TERRENYS DESTINATS A VIALITAT I ZONA VERDA DE LA URBANITZACIÓ AUGONAUTA, ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES I LA SENYORA MARIA GODO SALETAS.

15. PROPOSTA RELATIVA A L’EXPEDIENT RECUPERACIÓ D’OFICI D’UN BÉ DE DOMINI PÚBLIC, SITUAT A L’AV. PORT CANIGÓ, NÚM.3 OCUPAT PER LA SOCIETAT MOTO ROSES, SL

16. PROPOSTA RELATIVA A L’EXPEDIENT DE RECUPERACIÓ D’OFICI DEL BÉ DE DOMINI PÚBLIC SITUAT A L’AVINGUDA NORD, NÚM.41 DE ROSES, LA QUAL ESTÀ PRESUMPTAMENT TANCADA PER L’EMPRESA PRESTIGE RENT SL.

17. APROVAR ELS DIES DE FESTA LOCAL PER A L’ANY 2012

18. NOMENAMENT DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT COM A VOCALS DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE LA GERÈNCIA MUNICIPAL D’URBANISME.

19. APROVAR LA CELEBRACIÓ DEL CORREBOUS EN LA MODALITAT DE BOUS AL CARRER, EL DIA 15 D’AGOST DE 2011, A LA RIVA DE LA RIERA DE LA TRENCADA.

20. PRECS I PREGUNTES

L’alcalde-president
Carles Pàramo i Ponsetí

Roses, 19 de juliol de 2011

Acta

PDF document icon P20110725o- PDF.pdf — PDF document, 235 KB (241621 bytes)

Accions del document