Junta de Govern Ordinària  31/10/2014

Data:
2014/10/31 00:00:00 GMT+1
Tipus:
Junta de Govern
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 1.- OBRES MAJORS

 1.1.- CONCEDIR LLICÈNCIA D’OBRES PER CONSTRUIR UN EDIFICI PLURIFAMILIAR AL CARRER DE PEDRAFORCA, 17, DE ROSES

 2.- OBRES MENORS

 2.1.- CONCEDIR A ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, REPRESENTADA PER SERGI SITJES ROCA, LLICÈNCIA D’OBRES AL CARRER DE DIEGO VELÁZQUEZ, NÚM. 105-111

 2.2.- COMUNICACIONS PRÈVIES PER A L’EXECUCIÓ D’OBRES EN FINQUES PRIVADES I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ

2.3.- CONCEDIR LLICÈNCIA D’OBRES PER SUBSTITUIR EL TANCAMENT D’ALUMINI I VIDRE EXISTENT PER UN TENDAL (VELA), SUPRIMIR L’APARELL D’AIRE CONDICIONAT I REPARAR EL PAVIMENT, A LA FINCA DE L’AV. DE JOSÉ DÍAZ PACHECO, 7-9, DE ROSES

 2.4.- CONCEDIR LLICÈNCIA DE LEGALITZACIÓ D’OBRES D’AMPLIACIÓ DE L’HABITATGE AMB UN TANCAMENT D’ALUMINI I VIDRES, A LA FINCA DEL CARRER DE LA ROCA LLARGA, 18, 1R, 1ª, DE ROSES

 2.5.- CONCEDIR LLICÈNCIA DE LEGALITZACIÓ D’OBRES PER ENDERROCAR L’ENVÀ QUE DELIMITAVA LA ZONA D’OFFICE, I FALS SOSTRE, MODIFICAR LA FUSTERIA QUE SEPARAVA LA MARQUESINA DE LA PASTISSERIA, I ANIVELLAR EL PAVIMENT DE LA ZONA MÉS PROPERA A L’AV. DE RHODE, A LA FINCA DEL CARRER DEL DOCTOR JAUME PI I SUNYER, 4, DE ROSES

 2.6.- CONCEDIR LLICÈNCIA D’OBRES PER CONSTRUIR UNA PISCINA, A LA FINCA DEL CARRER DE LOGRONYO, 4, DE ROSES

 2.7.- DONAR L’ASSABENTAT L’ESCRIT DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES PER RESTAURAR LA REALITAT FÍSICA ALTERADA, TORNANT AL SEU ESTAT ANTERIOR LA FINESTRA DE LA PLANTA BAIXA, LA QUAL ES PRETENIA SUBSTITUIR PER UNA PORTA DE GARATGE, A LA FINCA DEL CARRER DE VIENA, 23, DE ROSES

 2.8.- CONCEDIR LLICÈNCIA D’OBRES PER CONSTRUIR UNA PISCINA, A LA FINCA DEL CARRER DEL RIU FRANCOLÍ, 8, DE ROSES

 2.9.-CONCEDIR LLICÈNCIA DE CANVI D’ÚS, DE COMERCIAL A GARATGE, A LA FINCA DEL CARRER DEL DOCTOR IGNASI BARRAQUER, 45, BAIX, DE ROSES

 2.10.- CONCEDIR LLICÈNCIA D’OBRES PER CONSTRUIR UNA PISCINA, A LA FINCA DEL CARRER DE BARTOLOMÉ MURILLO, 6, DE ROSES

 2.11.- CONCEDIR LLICÈNCIA D’OBRES PER REFORMAR LA PISCINA EXISTENT, A LA FINCA DE LA CTRA. DE CANYELLES, 1-11, DE ROSES

 3.- DENEGACIONS

 3.1.- DENEGAR LA LLICÈNCIA D’USOS I OBRES DE CARÀCTER PROVISIONAL, A LA FINCA DE LA CARRETERA DE BESALÚ A ROSES, 27, DE ROSES

 4.- ALTRES ACORDS

 4.1.- REQUERIR DOCUMENTACIÓ PER TRAMITAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES I USOS DE CARÀCTER PROVISIONAL PER INSTAL·LAR UN ESTABLIMENT DE JOC DE PETANCA, A LA FINCA DE L’AV. DEL CLOT DELS FRANQUETS NORD, 29, DE ROSES

 4.2.- CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ, DINS EL PROGRAMA “ROSES POSA’T GUAPA”, PER EXECUTAR OBRES CONSISTENTS EN CANVIAR LES OBERTURES DE LA PRIMERA PLANTA I PINTAR LA FAÇANA DE L’EDIFICI, A LA FINCA DEL CARRER DEL DOCTOR HERMENEGILD ARRUGA, 52, DE ROSES

 6.- ACORDS DE DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC

 6.1.- DONAR L’ASSABENTAT DE LES RESOLUCIONS DEL SERVEI TERRITORIAL DE CARRETERES, D’AUTORITZAR A L’AJUNTAMENT DE ROSES ACTUACIONS PAISATGÍSTIQUES A LES ROTONDES DE LES CARRETERES C-260, PK.41+350 I GI-610, PK.2+100 AL TERME MUNICIPAL DE ROSES

 6.2.- DENEGAR L’APROVACIÓ INICIAL DEL “PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SUD 15 DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE ROSES – CAMPS DE SANTA MARGARIDA I” DE ROSES, D’INICIATIVA PRIVADA

 7.- CONTRACTES MENORS

 7.1.- APROVAR EL CONTRACTE MENOR PER LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ DEL COL.LECTOR DE CLAVEGUERAM DEL CARRER PUIGMAL

Acta

PDF document icon 141031 O.pdf — PDF document, 73 KB (75546 bytes)

Accions del document