Ple de l'Ajuntament Ordinària  24/02/2014

Data:
2014/02/24 20:00:00 GMT+1
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T EAmb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20:00 hores del DILLUNS, dia 24 de febrer de 2014, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DE DIA

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LE SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS:
 Sessió ordinària del ple del dia 23.12.2013
 Sessió ordinària del ple del dia 27.01.2014

2. PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR JESÚS MINGUEZ CASTANHEIRA DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA-PROGRÉS MUNICIPAL (PSC-PM) AMB MOTIU DE LA RENÚNCIA DE LA REGIDORA IMMA CARRION FERRER.

3. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA

4. APROVACIÓ PROVISIONAL DEL DOCUMENT ANOMENAT “PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER DEFINIR LES CONDICIONS D’EDIFICACIÓ I USOS A LA ZONA D’EQUIPAMENTS ESCOLARS – MONTSERRAT VAYREDA” A L’ÀMBIT DE LA RONDA DE DALT I RONDA VIAL NORD DE ROSES.

5. APROVAR DEFINITIVAMENT LA DESAFECTACIÓ DE 374 M2 D’UNA FINCA MUNICIPAL I EFECTUAR DIVERSES OPERACIONS D’AGREGACIÓ I SEGREGACIÓ DE FINQUES, A FI D’INCREMENTAR LA SUPERFÍCIE DE CESSIÓ DE LA FINCA A FAVOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA ON ES CONSTRUIRÀ L’ESCOLA MONTSERRAT VAYREDA.

6. APROVAR L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE ROSES AL CONVENI MARC SIGNAT ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA I LES ENTITATS GESTORES DEL SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRAL (SIG) PER A LA VALORITZACIÓ DELS RESIDUS D’APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS (RAEE).

7. CONCESSIÓ DE LA MEDALLA DE PERMANÈNCIA EN EL SERVEI DE SEGONA CATEGORIA (25 ANYS DE SERVEI) AL SOTSINSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL SR. JOSÉ FRANCISCO GUTIÉRREZ GARCÍA.

8. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA DE DATA 4 DE FEBRER DE 2014, PEL QUAL NOMENEN REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ AL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL.

9. INFORMAR AL PLE DE LA RENÚNCIA DE LA SENYORA WASSIMA SAADOUN HAMMANOU A LA PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA MUNICIPAL I PRESA DE POSSESSIÓ DEL SEGÜENT CANDIDAT/A PRESENTAT/DA A LA LLISTA DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA (PSC-PM) A LES ELECCIONS LOCALS QUE VAN TENIR LLOC EL DIA 22 DE MAIG DE 2011.

10. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU .......... AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE ROSES EN CONTRA DE LA REFORMA DE LA LLEI DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA.

11. PRECS I PREGUNTES


L’alcaldessa presidenta
Montse Mindan i Cortada

Roses, 19 de febrer de 2014

Acta

PDF document icon P20140224o-PDF.pdf — PDF document, 124 KB (127026 bytes)

Accions del document